Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola,
Prokuratury Okręgowej w Warszawie, 
wykładowca prawa rodzinnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, 
ekspert w zakresie prawa karnego w programie "Państwo w Państwie",

Specjalizacja: 
wypadki drogowe, 
karuzela watowska,
narkotyki,
przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, 
przestępstwa gospodarcze, 
prawo rodzinne: 
rozwody, 
podziały majątku.