Prawo karne, 
karne gospodarcze,
postępowania karnoskarbowe

wypadki drogowe, nietrzeźwi kierowcy
karuzela VAT-owska, przestępstwa "białych kołnierzyków",narkotyki,
zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym,
zgwałcenia, inne przestępstwa seksualne.


Prawo cywilne
rozwody,
podziały majątków wspólnych,
kontakty z dziećmi,
umowy cywilnoprawne
Postępowania w sprawach egzekucyjnych - komorniczych

Prawo farmaceutyczne, medyczne i biotechnologii

Doradzamy i pośredniczymy w zawieraniu i realizacji umów międzynarodowych.

Obsługujemy podmioty obowiązane w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.