adwokat Maciej kRASIński

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, od roku 2008 na rynku prawniczym. Specjalizuje się w dostarczaniu pełnego zakresu usług dla przedsiębiorców. Posiada znaczące doświadczenie w prowadzeniu bieżących spraw spółek prawa handlowego, skomplikowanych procesów sądowych - między innymi praw z patentów, praw autorskich, spraw rejestrowych, jak również procesów o zapłatę złożonych należności pieniężnych.
Od wielu lat związany z branżą farmaceutyczną.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji, nadzoru i zarządzania spółkami.
Członek rad nadzorczych i piastujący w przeszłości funkcje w zarządach spółek prawa handlowego.