Zakres usług

Prawo farmaceutyczne

 • Obsługa prawna zaawansowanych badań badawczych i rozwojowych;
 • Obsługa dotycząca rejestracji i wprowadzania do obrotu leków innowacyjnych i leków generycznych;
 • Doradztwo w sprawach związanych z prawami wyłącznymi do cząsteczek, związków chemicznych, podajników leków;
 • Obsługa projektów farmaceutycznych dofinansowanych ze środków publicznych;
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania suplementów diety i produktów medycznych;
 • Obsługa procesów związanych z prowadzeniem badań wspólnie z jednostkami naukowymi;
 • Tworzenie i obsługiwanie konsorcjów naukowych;
 • Pozostałe kompleksowe doradztwo w farmacji;

Formularz kontaktowy

 • Obsługa prawna zaawansowanych badań badawczych i rozwojowych;
 • Obsługa dotycząca rejestracji i wprowadzania do obrotu leków innowacyjnych i leków generycznych;
 • Doradztwo w sprawach związanych z prawami wyłącznymi do cząsteczek, związków chemicznych, podajników leków;
 • Obsługa projektów farmaceutycznych dofinansowanych ze środków publicznych;
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania suplementów diety i produktów medycznych;
 • Obsługa procesów związanych z prowadzeniem badań wspólnie z jednostkami naukowymi;
 • Tworzenie i obsługiwanie konsorcjów naukowych;
 • Pozostałe kompleksowe doradztwo w farmacji;

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

 • Obsługa prawna bieżącej działalności
 • Nadzór prawny nad kontraktami i umowami ( tworzenie i opiniowanie)
 • Kompleksowa prawna kontrola i windykacja należności
 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z działalnością klienta
 • Prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych
 • Zakładanie i rejestrowanie spółki oraz późniejsze jej modyfikowanie
 • Przejęcia i fuzje
 • Rozwiązywanie i likwidacja spółek
 • Prowadzenie spraw pracowniczych
 • Zabezpieczenia prawne transakcji handlowych
 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Prawo cywilne

 • Porady prawne we wszystkich sprawach cywilnych
 • Reprezentacja przed urzędami , sądami powszechnymi , Sądem Najwyższym
 • Sprawdzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • Postępowanie egzekucyjne w tym prowadzenie negocjacji z wierzycielami lub dłużnikami
 • Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli
 • Odszkodowania

Prawo Nieruchomości

 • Zajmujemy się reprezentacją oraz doradztwem w sprawach związanych z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości
 • Przygotowujemy umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lokali użytkowych oraz mieszkalnych
 • Reprezentujemy klientów z sprawach naruszenia posiadania, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej
 • Analizujemy i ustalamy stan prawny nieruchomości
 • Sprawujemy kontrolę nad uzyskaniem zezwoleń administracyjnych
 • Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości związanych z przeprowadzeniem linii energetycznych, rurociągów
 • Pomoc w negocjacjach, w tym również z bankami i innymi podmiotami finansującymi oraz uzyskiwanie finansowania lub leasingowania nieruchomości
 • umowy developerskie
 • księgi wieczyste
 • hipoteki

Prawo Podatkowe

 • Tworzymy strategię podatkową mającą na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych
 • Interpretacja prawa podatkowego
 • Sporządzamy opinie prawne i udzielamy porad prawnych w zakresie prawa podatkowego oraz karnoskarbowego
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed organami podatkowymi i skarbowymi
 • Prowadzimy postępowania sądowo-administracyjne przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • Doradzamy w zakresie korzystania z funduszy unijnych
 • Item text 7

Prawo karne i Karnoskarbowe

 • Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach
 • Konsultacje i opinie w zakresie prawa karnego i karno skarbowego
 • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie
 • Prowadzenie spraw o wykroczenia
 • Sporządzanie apelacji, kasacji, zażaleń na wszystkich etapach postępowania karnego

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • Prowadzenie procesów rozwodowych oraz orzeczenie separacji
 • Podział majątku wspólnego , zniesienie współwłasności majątkowej
 • Przyznanie , pozbawienie , ograniczenie władzy rodzicielskiej , ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.
 • Przyznanie , pozbawienie , ograniczenie władzy rodzicielskiej , ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.
 • Przyznanie , pozbawienie , ograniczenie władzy rodzicielskiej , ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie miejsca zamieszkania dziecka.
 • Doradzamy w sprawach wynikających ze stosunku pomiędzy rodzicami a dziećmi (alimenty, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa)
 • Sprawy o zasądzenie , obniżenie lub podwyższenie alimentów